Odwiedziny kolędników misyjnych

Do tradycji należą już odwiedziny kolędników misyjnych. Oryginalnie ubrani ,uśmiechnięci przybliżają nam tradycje świąteczne innych krajów. Pieniądze uzbierane podczas kolędy będą służyć w dalekich krajach najbardziej potrzebującym.